Uitleg over pro-anorexia.nl en redbutterfly.nl

1. De geschiedenisguestlogo    1.1 Pro-Anorexia.nl
1.2 Redbutterfly.nl
2. Korte uitleg over het aanmelden
2.1 De gehele doorloop
2.1.1 De registratie
2.1.2 Voorstellen: de validatie
2.1.3. Gevalideerd worden
3. Rangs op het forum
3.1 Laag naar hoog
3.1.1 Member
3.1.2 Ana member
4. Hogere groepen
4.1 Van Ana Member naar hoogste rang
4.1.1 Gold Ana Member
5. Forum Crew
5.1 Designer tot Root-Admin
5.1.1 Designer
5.1.2 Memborator
5.1.3 Moderator
5.1.4 Supermoderator
5.1.5 Administrator & Root Admin
5.2. Overige groepen
5.2.1 Afwezig
5.2.2 Revoorstellen
6. Uitleg over het beleid
7. Tips en tricks
8. Wedstrijden
9. Verschil tussen proud2bme.nl en pro-anorexia.nl
10. Wat is pro anorexia (pro-ana) nou eigenlijk?
11. Pro-ana en de media
12. Verwarring tussen Pro-ana en Hardcore Pro-ana
13. Oorzaken van anorexia
14. Gevolgen Anorexia Nervosa
14.1 Lichamelijke gevolgen tijdens de eetstoornis
14.2 Lichamelijke gevolgen na de eetstoornis
14.3 Sociale gevolgen van de eetstoornis
15. Overeenkomsten tussen boulimia en anorexia

1. De geschiedenis

1.1 Pro-Anorexia.nl

Pro-Anorexia.nl is op 11 september 2007 opgericht door Neventide. Hij heeft behalve de website, ook het forum opgericht.

Pro-Anorexia.nl is opgericht om mensen een veilige plek op het internet te bieden. Een plek waar zij alles van zich af kunnen schrijven en waar ze lotgenoten kunnen vinden die met dezelfde problemen rondlopen. Privacy en veiligheid zijn de belangrijkste eisen die worden gesteld aan het forum. Door middel van “Wordpress”, “Invision Power Board” en verschillende modificaties, doet Pro-Anorexia.nl haar best deze eisen te realiseren.

De media sprong enkele jaren geleden ineens als een hongerig dier op het onderwerp Pro-Ana en probeerde overal informatie over dit onderwerp vandaan te halen. Ook anti-Pro-Ana groeperingen begonnen op te komen (dankzij de aandacht voor aan Pro-Ana door de media) en overspoelden onder meer het internet om overal luid te verkondigen waarom wij ‘hartstikke slecht’ en ‘een sekte’ zouden zijn en veel meer van dit soort onzin. In het begin van heel deze mediagekte was het forum nog niet perfect bestand tegen alle aanmeldingen die toen binnenstroomden. Er was nog geen goed werkend systeem bedacht wat àlle ongewenste aanmeldingen (van anti-Ana’s en nieuwsgierigen) van het forum afhield!

Dit kon natuurlijk niet langer doorgaan, hiermee werd de privacy van onze leden simpelweg geschaad. Daarom heeft de forumcrew allerlei systemen bedacht die gebruikt worden bij het toelaten of weigeren van een te valideren member (Iemand die zich net heeft aangemeld en graag het forum op wil).

Uiteindelijk is er één perfect systeem bedacht door de forumcrew (Admins en Moderators). Deze validatiemethode noemen wij het ‘GO / NOGO – systeem‘ genoemd. De Crew voert deze uit bij elk te valideren member.

1.2 Redbutterfly.nl

Redbutterfly.nl is opgericht op 1 februari 2010. De forumcrew vernam dat vele leden problemen hadden met het woord ‘Pro-Anorexia’ in de titel van de website. Leden vonden dit erg storend; de kans om te worden betrapt werd zo vele malen groter. Het woord ‘Pro-Anorexia’ valt erg op en mensen gaan daar meteen iets achter zoeken. Wij van Pro-Anorexia.nl kunnen natuurlijk ons domein niet zomaar opgeven, waardoor we snel met een passende opleiding kwamen.

Het is mogelijk om de website te benaderen via www.Pro-Anorexia.nl én via een tweede domein genaamd: www.redbutterfly.nl

2. Korte uitleg over het aanmelden

2.1 De gehele doorloop

2.1.1 De registratie

Mensen die zich aanmelden op het forum beginnen eerst met de registratie. Daarbij vragen wij je om een aantal standaard gegevens in te vullen; zoals een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, etc. Na deze gegevens te hebben verstuurd ontvang je een e-mailbericht waarin je aan moet geven of het ingevulde e-mailadres juist is en bevestig je je eigen account.

2.1.2 Voorstellen: de validatie

Na het bevestigen van je account kan je inloggen. Zodra je bent ingelogd moet je jezelf voorstellen door middel van het aanmaken van een nieuw topic. Dit noemen wij de ‘validatie’ en dat is, totdat wij je hebben goed- of afgekeurd, het enige wat je van het forum kunt zien.

In je validatietopic vertel je het volgende:
– Vertel je naam, leeftijd, gewicht, lengte, BMI en streefgewicht.
– Hoe heb je ons gevonden.
– Vertel hoe lang je al met Pro-ana bezig bent, waarom, en wat dit voor jou betekent.
– Hoe lang heb je al een eetstoornis en wat doet dit met jou?
– Ben je al eens in behandeling geweest?
– Vertel verder iets over jezelf, bijvoorbeeld over je studie of wat je zoal in het dagelijks leven doet.
– Vertel hoe vaak je online zult zijn in een week (maak een schatting).

Het liefst zien we al deze punten terug in een kort verhaaltje, waarin je voornamelijk schrijft over jezelf en over Pro-Ana.

Nadat je je validatietopic hebt gepost wordt deze zo snel mogelijk bekeken en beoordeeld door de forumcrew. De posts die door jou zijn geplaatst in de validatie kunnen NIET worden gelezen door andere members die nog niet zijn gevalideerd. Het is dus zo goed als geheel anoniem. De moderators stellen in elk validatietopic een vragen. Dit wordt gedaan om een zo goed mogelijk beeld van je te krijgen en vast proberen te stellen dat je ook daadwerkelijk op je plek zult zijn op het forum en of je tussen de leden van het forum past. Bestempel deze vragen niet als overbodig of irritant: ze zijn enkel om de privacy en veiligheid op het forum te waarborgen!

Het kan best zijn dat je te jong bent om toegelaten te worden of dat je volgens het team niet thuis hoort op het forum. Mensen die ons forum als een gezellige, online afvalclub beschouwen komen er absoluut niet in.

2.1.3. Gevalideerd worden

De forumcrew maakt gebruik van het ‘GO / NO GO’ – systeem. Dit systeem is vrij simpel en werkt als volgt:

Wanneer je een topic met daarin je gegevens en informatie hebt gepost, wordt deze zo snel mogelijk bekeken door de forumcrew. Zodra een van deze personen denkt voldoende informatie van je te hebben, een goed beeld van jou en je eetstoornis heeft en denkt dat je op je plek zult zijn op het forum, dan zal hij/zij reageren met een ‘GO’ in zijn/haar bericht. Een GO betekent dat het crewlid het goedkeurt dat je graag het forum op wilt. Bij 3 GO’s, wanneer er dus 3 crewleden goedkeuring hebben gegeven, wordt je account zo spoedig mogelijk omzet en heb je toegang tot het forum.

Een NO GO betekent dat een crewlid je validatie afkeurt, hij/zij vindt dan dat je het forum niet op mag. Bij 2 NO GO’s betekent dat je definitief geen toegang krijgt tot het forum en kun je doorgestuurd worden. Wanneer een crewlid een tweede NO GO geeft op een validatie wordt dit topic gesloten en verplaats naar het ‘Afgekeurde Member’- gedeelte. De afgekeurde member heeft definitief geen toegang tot het forum.

Wanneer er na 3 dagen nog geen reactie op de vragen van de forumcrew is, mag de forumcrew een NO GO geven. Na deze 3 dagen heb je nog 24 uur de tijd om te reageren. Volgt er geen reactie? Dan krijg je een tweede NO GO en krijg je definitief geen toegang tot het forum.

3. Rangs op het forum

3.1 Laag naar hoog

3.1.1 Member

Om member van het forum te worden heb je van 3 crewleden een GO gehad in je validatietopic. Je bent officieel lid van het forum geworden, maar het komt er nu op aan dat je je bewijst in de proefperiode. Dit is een periode waarin je ons moet laten zien dat je een aanwinst bent voor het forum. Dit doe je niet door (bijv.) overmatig te posten (spam) of veel nutteloze berichten te plaatsen of alleen maar te reageren in de dagboeken.

Onze richtlijnen voor de proefperiode zijn: – 1 maand lid (vanaf de dag dat je bent toegelaten) – Ongeveer 100 posts

Na ongeveer een maand zal de forumcrew je gaan evalueren. Dit houdt in dat ze gaan discussiëren over de vraag of je zou kunnen worden omgezet naar ‘Ana Member’. Tijdens de evaluatie wordt er o.a. gekeken naar je berichten. Naar het aantal, maar voornamelijk naar de inhoud. Er wordt naar allerlei zaken gekeken. Weer wordt er via het GO / NO GO – systeem een beslissing gemaakt, maar dit keer gaat het erom of de member wordt omgezet naar Ana Member. Wanneer er genoeg GO’s zijn wordt het account omgezet naar Ana Member en ontvangt de member hier bericht van. Het kan ook zijn dat we ons nog geen goed beeld van de member hebben gevormd en hem/haar nog een maand in de proefperiode willen zien. Je komt dan in de verlenging. Ook hier ontvangt de member bericht van.

Members kunnen overigens nog niet alles van het forum bekijken, enkele beveiligde delen zijn voor hen verborgen. Dit is gedaan om de privacy en veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen en te garanderen.

3.1.2 Ana member

Wanneer een member zijn/haar proefperiode goed heeft doorlopen wordt deze omgezet naar de rang ‘Ana Member’. Vanaf dat moment behoor je echt tot het forum: we vertrouwen je en zijn er gerust op dat je echt op het forum thuis hoort.

Ana Members kunnen in alle delen van het forum komen, zowel beveiligd als onbeveiligd.

4. Hogere groepen

4.1 Van Ana Member naar hoogste rang

4.1.1 Gold Ana Member

Als je een donatie hebt gedaan aan het forum wordt je account omgezet naar ‘Gold Ana Member’. De minimale donatie bedraagt 10 euro. Bij 10 euro wordt je account omgezet naar ‘Gold Ana Member’ Bij 15 euro krijgt je dagboek op het forum een sticky: dit is een vaste plek bovenaan de pagina. Ook heb je geen last van de upload- en handtekeninglimiet, deze is dan uitgeschakeld. Gold Ana Member is, de crew-rang buiten beschouwing latende, de hoogste rang die iemand kan bereiken.

5. Forum Crew

5.1 Designer tot Root-Admin

5.1.1 Designer

De mensen met deze rang helpen mee bij het opbouwen van de website.

5.1.2 Memborator

Deze mensen helpen mee bij de validatie van nieuwe leden. Zij zijn gemachtigd om een GO of NO GO te geven in het voorsteltopic van een nieuw lid. De Memborators hebben ook de positie om hun stem te geven bij de evaluatie van een member.

5.1.3 Moderator

De mensen met deze rang helpen mee aan zowel de validatie als de evaluatie. Ze houden het forum in de gaten, kunnen topics verwijderen, verplaatsen of veranderen en ze hebben de mogelijkheid andere leden een waarschuwing te geven bij ongepast gedrag.

5.1.4 Supermoderator

Dit is de hoogst mogelijke rang voor moderators. Mensen met deze rang hebben verschillende taken: ze helpen bij de validatie en evaluatie, maar ook bij het op orde houden van het forum. Supermoderators kunnen ook waarschuwingen uitdelen bij ongepast gedrag en accounts omzetten naar een andere rang.

5.1.5 Administrator & Root Admin

Op het forum wordt voor beide rangen elk door één persoon de taak vervuld. Deze mensen houden zich onder andere bezig met de taken die al eerder genoemd zijn in de rangen hierboven. Al hebben ze ook nog hele andere plichten, zoals bijvoorbeeld het aansturen van de forumcrew, het beantwoorden van e-mail/media-aandacht, het onderhouden van verschillende Pro-Anorexia.nl-accounts en het steeds maar weer upgraden van forum-/websitesoftware. Hun belangrijkste taak is natuurlijk het zo optimaal mogelijk houden van de website en het forum. Privacy en veiligheid van gebruikers wordt altijd door hen voorop gesteld, in welke situatie dan ook.

5.2. Overige groepen

5.2.1 Afwezig

Soms kan het gebeuren dat je een tijdje afwezig bent. Je maakt in dat geval een topic aan waarin je aangeeft dat je afwezig bent. Je account wordt dan voor de veiligheid op ‘Afwezig’ gezet, als je terug bent wordt je account teruggezet. Als je Ana member bent en afwezig wordt je account na 4 maanden afwezig geëvalueerd. Als je Member bent en afwezig wordt je account na 2 maanden afwezigheid geëvalueerd. Dit wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen. Indien je weer terug bent, stellen wij het erg op prijs als er een bericht wordt geplaatst in het desbetreffende topic.

5.2.2 Revoorstellen

Het kan zijn dat je te lang afwezig bent geweest en wij je account daarom op Revoorstellen hebben gezet. Een andere mogelijkheid kan zijn dat je account op Revoorstellen is gezet omdat je zelf hebt besloten weg te gaan. Je mag jezelf bij terugkomst opnieuw voorstellen. Ook dan wordt er met het ‘Go en NOGO’ –systeem gewerkt. We willen dan dezelfde punten weten als ook in je eerdere voorsteltopic werden gevraagd, aangevuld met de reden waarom je terug wilt. Als je opnieuw bent toegelaten ga je opnieuw de proefperiode in.

6. Uitleg over het beleid

Wanneer nieuwe leden het validatieproces met goed gevolg hebben doorlopen en ze al een tijdje actief zijn op het forum worden onze strenge vragen en eisen uit de validatieperiode steeds beter begrepen. De meesten zien dan eindelijk in dat we dat niet zonder reden handhaven, maar dat het wel degelijk nut heeft om nieuwelingen op de proef te stellen. Alleen op deze manier blijven geheimen zo goed mogelijk binnen de muren van Pro-Anorexia.nl en zal er zo weinig mogelijk te vinden zijn over ons in tijdschriften of andere media.

Alle Ana Members van het forum hebben de mogelijkheid om te reageren bij nieuwe validatietopics. Zij kunnen geen GO of NO GO geven, maar ze kunnen wel vragen stellen of de forumcrew ergens op wijzen. Door de Ana Members ook enige zeggenschap te geven in dit proces, verkleint dit de kans dat we ooit iemand toelaten die niet thuishoort op het forum. Doordat de Forumcrew en de Ana Members hier goed samenwerken, heeft dit een positieve invloed op onze teamgeest.

Door ons sterke team en goede afspraken geven wij de media, sensatiezoekers en anti-Pro-Ana’s zo min mogelijk kans om te komen rondsnuffelen op ons forum.

7. Tips en tricks

Op het forum is er een plek waar leden ’tips & tricks’ kunnen plaatsen inzake alles wat je maar kunt bedenken omtrent het onderwerpen afvallen en eetstoornis(sen). Door ons wordt dit niet gezien als een plek waar je de beste tips kunt vinden waarmee je binnen no-time drastisch kunt afvallen, maar, tot onze spijt, hebben wij vernomen dat buitenstaanders blijkbaar wél op die manier over het subforum denken. Helaas betekent dit dat ten gevolge van deze misvatting veel mensen denken dat we o.a. in dat subforum en in aanverwante topics elkaar levensgevaarlijke tips geven, omstreden dingen opdragen of elkaar opjutten. Dit berust echter niet op waarheid.

Belangrijk: Wij laten niemand toe die geen eetstoornis heeft of iemand die snel wat kilo’s kwijt wil. Dat soort mensen worden bij ons altijd afgewezen. Zij krijgen absoluut geen toegang tot het forum.

Op het Pro-Anorexia-forum zitten mensen met een eetstoornis. Deze mensen hebben al een lange tijd een eetstoornis en zijn dus in geen enkel opzicht meer ‘nieuw’ in deze wereld. Ze hebben zowat alles al wel een keer meegemaakt, uitgeprobeerd of uitgezocht met betrekking tot hun eetstoornis. Stel jezelf nu eens de vraag: denk je echt dat zíj ‘tips en tricks’ nodig hebben?

Wij zien deze tips en tricks niet zoals een buitenstaander ze zou zien. De reacties die de buitenstaanders op ons subforum geven zijn daarom niet echt vreemd. Deze mensen zijn zulk soort dingen niet gewend! Hun verafschuwende reacties zijn erg begrijpelijk. De reden dat men op deze manier reageert is puur vanuit onbegrip. Denk hier even over na en probeer in te zien dat dit vrij logisch is.

Nu terug naar de leden van Pro-Anorexia.nl: de tips die wij geven en lezen worden door ons niet bekeken als ‘echte, goedwerkende tips’. We hebben in al die tijd dat we hebben zitten te worstelen met onze eetstoornis al zo veel geprobeerd qua afvaltrucs of zogenaamde, slimme tips om eten te vermijden: het is niets nieuws meer.

We zijn al elke dag bezig om ons doel te bereiken, daar zullen die tips echt niet extreem veel invloed op hebben. Wat men van ons kan aannemen is het volgende: we praten over zulke onderwerpen omdat het ons vooral gaat om het ervaringen delen. Er is nieuwsgierigheid naar hoe anderen over iets denken, hoe anderen handelen in een bepaalde situatie, hoe anderen tegen iets aan kijken en hoe zij dat proberen op te lossen, enzovoort.

Het enige gelijke wat we van een ander verwachten is dat hij/zij ook lijdt aan een eetstoornis. We zoeken naar overeenkomsten en ervaringen van iemand waarvan we er gewoonweg zeker van kunnen zijn dat hij/zij ze ook heeft! Iemand waarbij je problemen niet raar zullen overkomen, omdat die iemand hetzelfde heeft meegemaakt en je dus volledig zal begrijpen.

Er zullen waarschijnlijk nog veel meer misvattingen zijn over dit specifieke deel van het onderwerp maar wij hopen dat dit het een en ander duidelijk maakt.

8. Wedstrijden

Met deze wedstrijden worden er ‘afvalwedstrijden’ bedoeld. Dit laten wij toe op het forum. Het heeft ook een hele gemakkelijke verklaring wáárom wij het toelaten: het gebeurt namelijk toch wel. En als het niet op het forum mag, dan gebeurt het wel ergens anders.

Een korte uitleg inzake deze wedstrijden:

Mensen zoeken elkaar op omdat ze misschien dezelfde statistieken (qua gewicht, lengte, bmi) hebben en willen graag in een wedstrijd tegen elkaar ‘strijden’ om te kijken wie bijvoorbeeld als eerste 3 kilo kan afvallen. Degene die wint krijgt zo goed als nooit wat; alleen de eeuwige roem en bewondering. Een wedstrijd kan met zijn tweeën of met meerdere personen gehouden worden. Zowat elke wedstrijd is qua ‘spelregels’ en verloop anders.

Waarom wij dit toelaten op het forum is niet zo moeilijk in te denken. Wanneer je zoiets zou verbieden zou het stiekem gedaan worden, al dan niet op het forum. Maar het zou wel worden gedaan en niemand zou er van af (kunnen) weten. Onze aanpak lijkt hiermee dus een beetje op het gedoogbeleid dat Nederland wel kent.

Wij laten de wedstrijden toe op het forum zodat dit in de gaten gehouden kan worden. Dit vinden wij een betere oplossing i.p.v. het gewoon in de doofpot te stoppen. Dit laatste zou niemand verder helpen want je voorkomt deze wedstrijden dan al helemaal niet. Als het niet op het forum zou mogen, zou er ook geen ‘toezicht’ op kunnen worden gehouden, wat kan leiden tot ergere gevolgen dan wanneer je het wel toestaat op het forum.

9. Verschil tussen proud2bme.nl en pro-anorexia.nl

Mensen met eetproblematiek lopen vaak vast in de maatschappij. Dit heeft verscheidene redenen. Als mensen er over willen praten zullen vrienden en vriendinnen het meestal niet begrijpen en hulp geven waar je niks aan lijkt te hebben. Ook is hulp een teken van beter worden en dat staat voor meer eten en dat is iets wat iemand met eetproblematiek juist probeert te voorkomen!

Dit geldt ook voor mensen die er over willen praten. Het forum proud2bme staat er voor om mensen die eetproblemen te hebben op een verantwoordelijke manier een hart onder de riem te steken. Dit is goed, echter voor mensen die niet beter willen worden maar wel willen praten niet een optie. Door regels te hebben als geen zaken omtrent gewicht, BMI en calorieën te mogen posten, wordt het beperkt voor mensen die daar juist de hele dag aan denken. Wij denken, doordat wij die regels niet hanteren en mensen er dus vrij in laten te schrijven wat ze vinden, dat het goed is dat er een forum als proud2bme is, echter voorafgaand aan de fase dat je daar heen wilt Pro-Ana beter is. Door geen regels en door mensen vrijheid te geven in het praten over problemen kunnen mensen eindelijk eens anoniem en zonder dat mensen je raar vinden hun gevoelens kwijt. Veel mensen zitten er diep in en hebben daarom al het begrip voor de medemens omdat ze het precies zo ervaren. Je helpt zo elkaar en je zelf dan wel niet om beter te worden, maar wel om je gevoelens weg te schrijven. Het hoeft ook niet per sé te helpen, maar voor die mensen waar het wel bij helpt is het goed.

10. Wat is pro anorexia (pro-ana) nou eigenlijk?

Pro-Ana was in het begin de term die gebruikt werd om alle sites te beschrijven die over eetstoornissen gaan. Anorexia was de meest gebruikelijke ‘stoornis’ waar de websites over spraken. In 2001 begonnen de anorexia-websites de kop op te steken voor anorecten die met elkaar wilden praten, zodat ze niet langer in stilte, alleen hoefden te ‘lijden’. Al snel werden de sites populairder en met hulp van de media werden de bezoekersaantallen ontzettend snel vergroot. Deze groei was positief, maar tegelijkertijd ook negatief. Het was positief omdat de meeste anorecten van de sites afwisten en daardoor steun bij elkaar konden zoeken. Het negatieve van de explosieve groei was dat mensen zich lukraak aanmeldden bij de sites in de hoop anorexia te krijgen, als in dieetvorm. Deze sensatiezoekers zijn echt te naïef voor woorden. Hoe kun je nou anorexia krijgen door erover te lezen op internet? Voor ons is het weliswaar ook min of meer een keuze om ons bezig te houden met het ‘ana-zijn’. Maar het verschil is dat het bij ons niet van de ene op de andere dag zo is gekomen. Deze sensatiezoekers houden het dan ook niet meer dan een maand of wat vol. Vaak betreft het namelijk mensen zijn die zich beter met Sonja Bakker en aanverwante diëten bezig kunnen houden. Voor ana is doorzettingsvermogen en discipline nodig. In 2008 heeft de term zowaar een andere betekenis gekregen en iedereen geeft er daarbij zijn eigen draai aan. Wij ondersteunen elkaar en wisselen ervaringen met elkaar uit in de vorm van zowel tips als tricks, bijv. hoe het te verbergen voor mensen die het toch niet snappen en dergelijke. Kortom, wij zijn allemaal mensen zoals jij, echter, wij hebben een doel wat de meeste mensen niet hebben, namelijk het nastreven van perfectie.

11. Pro-ana en de media

De media heeft in het begin veel bijgedragen door het geven van naamsbekendheid. Een aantal leden van deze site zijn al bezig met ana vanaf een jonge leeftijd toen internet nog niet zo groot was, maar door de media zijn ze nu ook te vinden op dit soort sites om elkaar te helpen en te steunen. Na een tijd vond de media dat het tijd werd om het Pro-ana zijn in een kwaad daglicht te stellen. In Amerika begonnen Christelijke groeperingen te verkondigen dat ‘ana’s’ onder invloed van de duivel zijn en dat het sektes zijn die voornamelijk jonge meiden de dood in jagen. Dat gaat natuurlijk te ver, maar naïeve en onwetende mensen geloven dit soort leugens.

Ook hier in Nederland heeft de media de term Pro-Ana enorm opgeblazen en worden belachelijke beschuldigingen onze kant op gestuurd. Zo zouden hier ook gevaarlijke sektes zijn en zouden wij jonge meiden indoctrineren om ook de kant van ana op te gaan. Het schijnt dat wij elkaar alleen maar aan het ophitsen zijn om nog meer af te vallen en zoveel mogelijk afvalpillen te slikken. We zouden elkaar bij wijze van spreken de laxeermiddelen door de strot duwen. Je voelt het vast al aankomen: ook dit is allemaal klinkklare onzin.

Ook schijnt het zo te zijn dat wij schuldig zijn aan verschillende doodsoorzaken van jonge meiden en jongens. Zo zouden wij meiden en jongens die proberen te stoppen met ana tegenhouden met bedreigingen en dergelijke. NIETS is minder waar, een echte Pro-Ana wenst een andere ana ‘in recovery’ veel geluk en zal NOOIT proberen iemand tegen te houden.

De media probeert het ana-zijn kapot te maken door valse beschuldigingen de wereld in te helpen. In Frankrijk zijn Pro-Ana sites hierdoor zelfs verboden!

Maar waarom doet de media zo negatief over het ana-zijn? Hier kunnen wij alleen maar naar gissen… Natuurlijk, het is ongezond, daar zijn wij zelf voor de volle 100% van de op de hoogte, maar om ons daarom af te schilderen als een gevaarlijke sekte? Dat gaat wel een beetje ver.

De media zal waarschijnlijk nooit stoppen met ons zwart te maken, dat staat vast, maar wij zullen ook nooit stoppen met bestaan en we zullen geen enkele discussie uit de weg gaan om ons bestaansrecht te verdedigen, ook dat staat vast!

12. Verwarring tussen Pro-ana en Hardcore Pro-ana

Veel mensen hebben een vertekend beeld van Pro-Ana. Dit komt deels doordat er 2 verschillende stromingen zijn, namelijk de standaard Pro-Ana en de hardcore Pro-Ana. Deze 2 lijken op elkaar, maar verschillen wezenlijk van elkaar. Wij streven er niet naar om mensen te pushen tot hun limiet te gaan om zo te bereiken wat ze willen. Wij gaan mensen ook niet kwetsen en belachelijk maken om hen zo kwaad te krijgen zodat ze doorgaan. Dit vinden wij onzin en wij gaan daar dan ook niet in mee. We zijn op het forum hecht met elkaar omdat het alleen zo mogelijk is om elkaar te helpen en te steunen in het dagelijkse leven.

13. Oorzaken van anorexia

Wetenschappelijk is de oorzaak van anorexia nog niet volledig opgehelderd. Wel bestaan er verschillende theorieën. Ook zijn er risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan zijn grotendeels bekend. Risicofactoren zijn situaties en/of eigenschappen die de kans om anorexia te krijgen vergroten. Dit heeft o.a. te maken met geslacht, kwetsbaarheid, je omgeving en levensgebeurtenissen.

Tussen de 90-95% met anorexia is vrouw. Al zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen, toch komt het vooral voor bij jonge vrouwen. Erfelijkheid kan een duidelijke rol spelen. Kinderen van ouders met anorexia hebben 11 keer meer kans het ook te krijgen. Kinderen van ouders met een angst- of stemmingsstoornis (depressie, dysthymie, bipolaire stoornis) hebben 3 keer meer kans op het ontwikkelen van anorexia. Kinderen van ouders die dwangmatig zijn hebben 3 tot 4 keer meer kans. Kinderen die te vroeg worden geboren hebben 3 keer meer kans het te krijgen. Hebben ze ook nog eens een te laag geboortegewicht, dan wordt de kans 5 keer zo groot. En het niet krijgen van borstvoeding schijnt een rol te kunnen spelen. Lichamelijke aandoeningen maken de kans op anorexia niet per definitie groter. Ook perfectionisme, onzekerheid en een negatief zelfbeeld zijn waarschijnlijk niet de grootste risicofactoren.

Wat overigens opvalt is dat mensen met anorexia bijna 5 keer zo vaak vegetariër zijn als mensen die niet aan anorexia lijden. Vegetariërs eten geen vlees, waarschijnlijk is dit bij anorecten niet zozeer omwille van het milieu maar nog een manier om af te vallen.

Ten gevolge van ondervoeding verloopt de stofwisseling langzamer. Dit kan anorexia in standhouden.

Het is niet zo dat gezinsomstandigheden het risico op het ontwikkelen van anorexia per sé groter maken. De conflicten die er in gezinnen met anorexia zijn, zijn vaak eerder ontstaan ten gevolge van anorexia, dan dat ze anorexia hebben veroorzaakt. Conflicten kunnen er overigens wel voor zorgen dat iemand de stoornis houdt of dat deze verergert.

In steden komt anorexia even vaak voor als op het platteland en onder balletdanseressen blijkt anorexia vaker voor te komen dan onder mensen die niet aan ballet doen. Echter of dit komt door de druk om dun te zijn als je aan ballet doet of dat ballet juist meisjes aantrekt die gevoelig zijn voor anorexia is nog niet geheel opgehelderd.

Negatieve ervaringen als mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik in de jeugd maken de kans op anorexia niet of nauwelijks groter. Zulke ervaringen maken de anorexia ook niet erger.

14. Gevolgen Anorexia Nervosa

14.1 Lichamelijke gevolgen tijdens de eetstoornis

Anorexiapatiënten kunnen door hun eetgedrag sterk vermageren. Door de ondervoeding en vermagering kunnen veel lichamelijke klachten optreden. Hierna volgt een korte opsomming.

Bij vrouwen stopt de menstruatie doordat de hormonen die voor de menstruatiecyclus zorgen afnemen tot op het niveau van voor de puberteit. Het uitblijven van de menstruatie gaat gepaard met tijdelijke onvruchtbaarheid. De ademhaling en de hartslag worden trager. Ook de bloeddruk daalt. Dit komt doordat het lichaam bij een steeds maar verder dalend gewicht en een verminderde voedselinname zoveel mogelijk overschakelt op de spaarstand. Als gevolg hiervan kunnen de patiënten zich dikwijls erg moe, duizelig, lusteloos en/of depressief voelen. Doordat er weinig eten wordt verbrand daalt de lichaamstemperatuur en hebben de patiënten last van koude, blauwe handen en voeten. Ook kan, als gevolg van de lage lichaamstemperatuur, een donsachtige beharing in het gezicht, op de armen, borst en rug ontstaan. De conditie van het gebit en de haren verslechtert. Er kan haaruitval optreden. De huid wordt vaak droog en schilferig en verslapt. Door de beperking van de voedselinname en de daarme vaak gepaardgaande geringe vezelinname kan er obstipatie optreden. Dit is voor anorexiapatiënten vaak een reden om in paniek te raken en hun toevlucht te nemen tot braken en/of laxeermiddelen. Bij extreme vermagering kan vochtophoping (oedeem) in de onderbenen ontstaan.

Als patiënten sterk vermageren wordt meestal hoofdzakelijk spierweefsel afgebroken. Het honger- en verzadigingsmechanisme raakt volkomen verstoord. De patiënten voelen op den duur niet meer wanneer ze honger hebben of negeren het hongergevoel. Anorexiapatiënten slapen vaak slecht. Meestal slapen zij moeilijk in of zijn al vroeg weer wakker. Vaak lossen zij dit probleem op door ‘s morgens vroeg al weer met werk, studie of andere activiteiten te beginnen. Door het ontoereikende of eenzijdige dieet kunnen tekorten aan bepaalde mineralen en vitamines ontstaan. Bij patiënten die laxeer- en/of plasmiddelen gebruiken en/of regelmatig braken kunnen ernstige stoornissen in de elektrolytenhuishouding ontstaan, in het bijzonder een tekort aan kalium. Dit kan leiden tot nier- en leverbeschadigingen, spierkrampen, hartritmestoornissen en zelfs hartstilstand.

14.2 Lichamelijke gevolgen na de eetstoornis

Bijna alle lichamelijke symptomen verdwijnen wanneer de patiënten weer een stabiel, normaal gewicht hebben bereikt. Als de ziekte echter vele jaren voortduurt kan onherstelbare schade aangericht worden. Zeker omdat anorexiapatiënten zelf vaak de ernst van hun lichamelijke toestand ontkennen is dit risico aanwezig. Bij vrouwen die langdurig niet menstrueren kan op den duur botafbraak (osteoporose) ontstaan. Hierdoor neemt de kans op botbreuken toe. Teven kunnen vrouwen die langdurig niet menstrueren onvruchtbaar raken. Al met al is het beslist niet overdreven om anorexia nervosa als een lichamelijk gevaarlijke ziekte te beschouwen.

Mensen met anorexia voelen zich vaak geïsoleerd en verlaten. De omgeving begrijpt niet dat de patiënten hun lichaam heel anders ervaren dan anderen het zien. De vermagering en het abnormale eetgedrag roepen veel onbegrip en bezorgdheid op bij familie en vrienden. Daarom proberen zij hun eetstoornis zo veel mogelijk verborgen te houden en zullen zij allerlei smoesjes en uitvluchten verzinnen. Hierdoor kunnen zij door hun omgeving als leugenachtig of onbetrouwbaar worden ervaren.

14.3 Sociale gevolgen van de eetstoornis

Anorexiapatiënten zijn eigenlijk voortdurend bezig met het plannen en geheimhouden van hun eetgedrag. Dit veroorzaakt veel stress. Iets gewoons als een etentje of een verjaardagsfeestje kan anorexiapatiënten erg nerveus maken. Door de stress worden ze kwetsbaar, onzeker, dwingerig of snel geïrriteerd en hebben ze last van grote stemmingswisselingen. Ze moeten van zichzelf aan een heleboel regels voldoen en worden in hun denken en doen erg in beslag genomen door hun ziekte. Mensen met anorexia voelen zich vaak geïsoleerd en verlaten. De omgeving begrijpt niet dat de patiënten hun lichaam heel anders ervaren dan anderen het zien. De vermagering en het abnormale eetgedrag roepen veel onbegrip en bezorgdheid op bij familie en vrienden. Daarom proberen zij hun eetstoornis zo veel mogelijk verborgen te houden en zullen zij allerlei smoesjes en uitvluchten verzinnen. Anorexiapatiënten gaan zich op den duur steeds meer afzonderen van de mensen om hen heen. Ze zijn uiteindelijk alleen nog maar bezig met wèl of niet eten, met dik of dun zijn, of met hardlopen, fietsen of zwemmen. Hoewel ze vaak grote moeite doen om zich zo aangepast mogelijk te gedragen, zijn zij zo door hun ziekte geobsedeerd, dat zij haast niets meer voor andere mensen of zaken kunnen voelen. Zij komen daardoor al gauw in een sociaal isolement.

15. Overeenkomsten tussen boulimia en anorexia

Mensen met boulimia hebben doorgaans een normaal, zij het in korte tijd wat wisselend gewicht. Anorexia en boulimia hebben als eetstoornissen veel overeenkomsten. obsessie met alles wat met eten, gewicht en lichaamsomvang te maken heeft extreme angst om aan te komen en dik te zijn vervreemd van hun lichaam: zien zichzelf altijd als dikker dan ze werkelijk zijn afkeer van hun lichaam willen totale controle hebben over hun lichaam proberen hun eetproblemen zoveel mogelijk te verbergen leiden daardoor een dubbelleven met uitvluchten, trucs en leugens één derde van de mensen met anorexia heeft ook eetbuien.